ניהול ידע

ידע, ידע, ידע...

ידע – הינו תוצר של למידה אשר חיוני לתפקודו של כל ארגון. איסופו, שמירתו ועדכונו מצריך כיום גישה שיטתית ומקצועית: ניהול ידע.

ניהול ידע, Knowlege Management, - ניהול ידע הוא כלי תומך בהשגת המטרות של הארגון. ניהול הידע התפתח בשנים האחרונות בארגונים תעשייתיים ועסקיים והוא מנסה לתת מענה לצורך לאסוף מידע, לשמור עליו, לשתף בו את העובדים להימנע מזליגת מידע מחוץ לארגון ועוד. התחרות היא גדולה מאוד והמידע זמין ומתעצם. כמו תחומים ותהליכים אחרים, השימוש בכלים חדשים מתחיל מארגונים גדולים, עובר לארגונים בגודל בינוני. כיום, אנו נמצאים בשלב בו גם הארגונים הקטנים נזקקים אף הם לניהול ידע מקצועי.

סוגי ידע

מקובל להבחין כיום בשני סוגי ידע:

**ידע גלוי - מובנה, מנוסח ומתועד, אשר נשמר בכתב והוא ניתן לאחזור.

**ידע סמוי - נוצר תוך כדי עבודה, הוא מתבסס על ניסיון ותובנות של העובדים והמנהלים ומועבר, בעיקר, בשיחות בין עובדים.

ניהול ידע מסייע לארגון להפוך ידע סמוי לידע גלוי, כך שכל העובדים יוכלו לחלוק את המידע ולסייע לארגון להשיג את מטרותיו בדרך יעילה וגם אפקטיבית יותר.

מה בין נתונים, ידע ומידע?

**נתונים– פרטים בדידים וחסרי הקשר.

**מידע – נתונים בתוך הקשר

**ידע – מידע אשר משובץ בתוך דפוסים

ניהול ידע מעשי בארגונים

מהם התחומים שבהם עוסק תחום ניהול ידע בארגונים?

1.ניהול מידע, Information Management, - הדרך בה נאסף ומופץ המידע בארגון.

2.תנועת האיכות, Quality Movement, - הדרך בה מזהים ומפתחים שיטות ואמצעים לשיפור הביצועים הארגוניים.

3.גישת ההון האנושי, Human Capital, - מיקוד בתועלת הצומחת לארגון מהשקעה בחינוך ובהכשרה של עובדים בארגון.

חשוב להדגיש כי ניהול הידע הכולל בין השאר ניהול מסמכים, למידה ארגונית, תרבות ארגונית משתפת ועוד- הינו האמצעי שיש למנהלים בארגון להשגת המטרות שלו ביעילות וגם באפקטיביות.

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך בנושא ניהול ידע: