תרבות ארגונית בתיאוריה

מהם שלושת הרבדים לפי אדגר ושיין?

מאפיינים של תרבות ארגונית ע"פ התיאוריה של אדגר שיין - 3 רמות של תרבות ארגונית:

רמה שטחית - הרובד הגלוי בתרבות ארגונית

לדוגמא:

רמת הביניים - ערכים, נורמות, אידאולוגיה בתרבות ארגונית

לדוגמא (לא תמיד מתקיים במודעות):

רמת הנחות היסוד - תפישת העולם הבסיסית ממנה נגזרים הערכים בתרבות ארגונית

לדוגמא:

לפי אדגר ושיין:ארגונים יעילים הינם ארגונים אשר יש בהם הלימה בין כל הרמות שהוזכרו לעיל.

תרבות ארגונית או הארגון כתרבות?

שתי גישות קיימות בנוגע לשאלה האם הארגון קולט מאפיינים תרבותיים שונים מהסביבה ומטמיע אותם בתוכו או האם הארגון הוא זה אשר יוצר מאפיינים תרבותיים בעצמו ומקרין אותם כלפי הסביבה בו הוא מתקיים? או במילים אחרות, האם אנו בודקים את התרבות של הארגון או האם אנו בודקים את הארגון ואיזו תרבות הוא מייצר.

________________

בחזרה לנושא תרבות ארגונית

בחזרה לנושא תרבות ארגונית - מהי?

מעבר לנושא גיוס עובדים

מעבר לנושא ייעוץ קריירה

מאמרים נוספים בנושא תרבות ארגונית שיכולים לעניין אותך:

לנושא תרבות ארגונית בתיאוריה התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא תרבות ארגונית בתיאוריה.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה