תרבות ארגונית בתיאוריה

מהם שלושת הרבדים לפי אדגר ושיין?

מאפיינים של תרבות ארגונית ע"פ התיאוריה של אדגר שיין - 3 רמות של תרבות ארגונית:

רמה שטחית - הרובד הגלוי בתרבות ארגונית

לדוגמא:

** קוד לבוש מקובל: מדים, בגדי עבודה וכו'

** מיקום משרדי הארגון

** דרך העיצוב שנבחרה

** חלוקה פנימית של המשרדים ומיקום פונצקיות שונות בארגון (לדוגמא, המשרד של מי קרוב למנכ"ל החברה? משאבי אנוש, כספים, תפעול וכו')

** מערכת תגמולים

רמת הביניים - ערכים, נורמות, אידאולוגיה בתרבות ארגונית

לדוגמא (לא תמיד מתקיים במודעות):

** שיטות ונהלי עבודה

** טפסים

** דו"חות

** "מסמכי חזון"

** לוחות זמנים

רמת הנחות היסוד - תפישת העולם הבסיסית ממנה נגזרים הערכים בתרבות ארגונית

לדוגמא:

** ההיסטוריה של הארגון המועברת לעובדים חדשים

** אירועים מרכזיים בחיי הארגון

** מושגים מקצועייים

** ביטויים מיוחדים מקובלים

** כינויים לאנשים

** טקסים

** סמלים

** מיתוסים

לפי אדגר ושיין:ארגונים יעילים הינם ארגונים אשר יש בהם הלימה בין כל הרמות שהוזכרו לעיל.

תרבות ארגונית או הארגון כתרבות?

שתי גישות קיימות בנוגע לשאלה האם הארגון קולט מאפיינים תרבותיים שונים מהסביבה ומטמיע אותם בתוכו או האם הארגון הוא זה אשר יוצר מאפיינים תרבותיים בעצמו ומקרין אותם כלפי הסביבה בו הוא מתקיים? או במילים אחרות, האם אנו בודקים את התרבות של הארגון או האם אנו בודקים את הארגון ואיזו תרבות הוא מייצר.

________________

בחזרה לנושא תרבות ארגונית

בחזרה לנושא תרבות ארגונית - מהי?

מעבר לנושא גיוס עובדים

מעבר לנושא ייעוץ קריירה

מאמרים נוספים בנושא תרבות ארגונית שיכולים לעניין אותך: