תרבות ארגונית - מהי

מהי תרבות ארגונית?

תרבות ארגונית היא סך כל הנחות היסוד, הערכים, האמונות והמוסכמות החברתיות שחולקים משתתפים בארגון.

את התרבות הארגונית בוחנים בהיבט של המסגרת הארגונית: מערכת החוקים והכללים הנוצרים בארגון ורצוי גם לבחון את הדינאמיקה בין הפרטים בתוך הארגון. לתרבות הארגונית ישנה השפעה ניכרת על הצלחה הארגון להשיג את מטרותיו, במישרין ובעקיפין.

תרבות ארגונית, כמו הומור או אינטואציה, קשה להסביר את מהותם במילים אך קל לזהות אותם כשרואים אותם או מרגישים אותם וחשוב להתייחס אליה גם בתהליכי משאבי האנוש בארגון.

תפקידה של התרבות הארגונית

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית:

כיצד נשמרת התרבות הארגונית?

העובדים שמגיעים לעבוד בארגון נחשפים תרבות הארגונית בדרכים שונות ובמגוון רמות:

מיון עובדים – כבר בשלב גיוס עובדים חדשים, הגורם המגייס מושפע בהתאמת המועמד לתרבות הארגונית. לדוגמא, המגייס ירתע מלקלוט אדם מאוד תחרותי לארגון בעל רמת תחרותיות נמוכה בין העובדים.

הנהלת הארגון – דרכי הפעולה של ההנהלה הבכירה הן בעלות השפעה קריטית על תרבות הארגון . הדוגמא האישית מבססת את הנורמות המקובלות בארגון, כגון: רמת הוגנות, צורת דיבור, אופן קבלת החלטות וכו'.

חיברות – סוציאליזציה- העובדים החדשים בארגון עוברים בדרך כלל תהליך התסתגלות תרבותית, הנקראת חיברות שמשמעותו הוראת הדרך המקובלת לפעול ואף סנקציות חברתיות למי שאינו נוהג כמקובל. לדוגמא, עובד אשר הצטרף לארגון בירוקרטי ויציע מגוון הצעות חדשניות דורשות שינויים ארגוניים, יופעלו עליו סנקציות חריפות והתוצאה תהיה אחת משתיים, העובד יוותר על החדשנות וידבוק בקיים או שהעובד לא יוכל להתמיד בארגון ויעזוב.

התרבות הארגונית מושפעת במידה מסויימת גם מהתרבות הפולקלורית בכל מדינה. לדוגמא, אם בישראל האלמנט היזמי הוא גבוה, סביר שימצאו יותר ארגונים שבהם התרבות הארגונית מעודדת יזמות על פני תרבות שמעודדת תהליכים ובקרה, כמו התרבות האמריקאית ויחד עם זאת, בכל תרבות ימצאו מגוון המרכיבים בארגונים שונים, כלומר, ישנה השפעה מסויימת אך לא גורפת.

קשה לשנות תרבות ארגונית. אם נערך שינוי, הוא יחשב כשינוי ארגוני והוא בדרך כלל יתגלה כתהליך ארוך ומורכב.

_______________________________________________

בחזרה לנושא תרבות ארגונית

מעבר לנושא ייעוץ קריירה

מעבר לנושא משאבי אנוש

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

תרבות ארגונית בתיאוריה

מהם שלושת רבדי התרבות הארגונית לפי אדגר ושיין? מהי תרבות ארגונית - האם זוהי התרבות של הארגון או הארגון כתרבות?

לנושא תרבות ארגונית - מהי התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא תרבות ארגונית - מהי.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה